Eind mei 1999 verscheen het boek ’Zeldzame Vogels in Nederland’. Het betreft deel 1 van een serie van twee, waarmee de Nederlandse Avifauna aan het eind van de 20ste eeuw goed is gedocumenteerd. Het is een prachtig boek (zie Het Vogeljaar nummer 3 van 1999, bladzijde 129). Direct na het verschijnen werd er een discussie op gang gebracht via het Eurobirdnet Nederland. Het meest opvallende is de acceptatie van de taxonomische volgorde. Daarover heeft vrijwel niemand het. Toch geven verscheidene personen die er verstand van hebben, tegenovergestelde meningen.