In de Nieuwsbrief, nummer van juni 1999 van de Stichting De Amsterdamse Grachtentuin (adres S.S. Gerritse, Keizersgracht 579 c, 1017 DR Amsterdam), schreef Ruud Vlek over een sperwerpaar dat voor het tweede jaar in een tuin aan de Herengracht (in keurblok V) broedde. Om er achter te komen of ze voldoende prooi konden vangen en welke andere factoren van invloed zouden kunnen zijn op het broedsucces werd een videocamera in een bovenwoning opgesteld. Met behulp van een speciale ’time lapse’-videorecorder van Artis kon het nestgebeuren continue en gedetailleerd worden geobserveerd. Eind april-begin mei had het wijfje liefst zeven eieren gelegd. Een absoluut recordaantal. Dit jaar is waarschijnlijk hetzelfde paartje opnieuw teruggekeerd in een grachtentuin ten noorden van de Raadhuisstraat (in keurblok III). In samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging zal voortaan jaarlijks een vogelinventarisatie worden gehouden in meer grachtentuinen. Grachtentuinbezitters die hun medewerking willen verlenen, kunnen contact opnemen met onderstaand adres. Ruud Vlek, archivaris Vogelwerkgroep Amsterdam, Spuistraat 302, 1012 VX Amsterdam, (020) 627 90 24.