In het bos Elfbergen van Staatsbosbeheer bij Oudemirdum in Gaasterland meldde D. Postma mij op 5 maart 1999 een vondst van een jonge Houtduif op de grond. Bij controle bleek de vogel reeds dood te zijn. Het jong was ongeveer drie weken oud en had een prima conditie. Vrij zeker is het jong ten gevolge van dunningswerkzaamheden één van de voorgaande dagen uit het nest gevallen. Het nest bevond zich in een Douglas op circa zeven meter hoogte. De bosopstand ter plekke bestaat uit Zomereik, Douglas en Grove Den. Drie dagen later heb ik het nest voor alle zekerheid gecontroleerd. In het nest bleek zich nog een dood (stinkend) jong van ongeveer twee weken oud te bevinden. Mogelijk is dit jong bezweken aan de regen en de kou van eind februari.