Eind september 1999 verscheen het eerste nummer van een kwartaalblad in de Engelse taal (met Nederlandstalige samenvattingen en onderschriften) met drie artikelen over de functie van de aanwezigheid op de broedplaats voorafgaande aan de eileg bij de Noordse Stormvogel (door Fiona M. Hunter), locale variaties in de roep van mannetjes Noordse Pijlstormvogels (door David Wood) en het voedsel van Zilvermeeuwen aan de rivier de Elbe: visaanbod beperkend voor kolonisatie in het binnenland (door Ommo Hüppop & Katrin Hüppop). Bovendien een korte mededeling over het gevolg van een voorjaarsstorm en een supergolf op een groep broedende Zeekoeten (door Martin Heubeck). Het eerste nummer bevat 48 bladzijden (ISSN 1388-2511). Het hooggewaardeerde blad Sula van de Nederlandse Zeevogelgroep (NZG – 1987-1998, 12 jaargangen) is dit najaar een fusie aangegaan met de Britse Seabird Group die van 1969 tot 1999 twintig nummers uitgaf van het tijdschrift Seabird. Sula was vooral een laagdrempelig medium, bij uitstek geschikt om artikelen te publiceren van de amateurzeevogelaars waaruit de groep hoofdzakelijk bestaat.