Verreweg het grootste deel van de Nederlandse lepelaarpopulatie overwintert in West-Afrika ten zuiden van Marokko. Zo af en toe pogen juveniele Lepelaars te overwinteren in Zuidwest-Nederland, in Noord-Frankrijk of in Zuidwest-Engeland, maar vaste winterverblijfplaatsen hebben zich hier nooit ontwikkeld. In Bretagne, in Zuidwest-Frankrijk en op het Iberische Schiereiland is het anders gesteld. Rond de Golf van Biskaje en langs de kusten van Portugal en Zuidwest-Spanje zijn de laatste jaren gebieden in beeld gekomen waar Lepelaars geregeld en in toegenomen aantallen overwinteren. Het overwinteren van Lepelaars in Noordwest-Marokko is al van langer bekend, maar betreft slechts kleine aantallen.