Het ziet ernaar uit dat deze afgelopen winter 1998-1999 de laatste ganzen zijn gevangen in de ganzenhutten rondom Bunschoten en in de provincies Friesland, Noord-Brabant en Zeeland . Door invoering van de nieuwe Jachtwet kwam een einde aan het eeuwenlange ganzenvangen/flappen tussen 1 december en 1 februari. Men onderneemt nog pogingen om vergunning te krijgen om te kunnen vangen ten behoeve van het ringonderzoek. Het zo maar vangen voor eigen plezier zal zeker niet meer worden toegestaan. Er werd in Nederland nog vanuit dertien ganzenhutten gevangen, te weten vier in Friesland, vier in Zeeland/Noord-Brabant en vijf in de directe omgeving van Bunschoten (deze laatste vijf bemand door Bunschoter ganzenflappers). Twee respectievelijk drie van de vijf laatstgenoemde hutten werkten in 1997/1998 en 1998/1999 mee aan ringonderzoek