Naar aanleiding van mijn oproep in het Vogeljaar 47 (1999) (4): bladzijde 182 over een Merel die Kleine Watersalamanders (Triturus vulgaris) vangt en eet, heb ik een zestal reacties ontvangen. Een paar ervan wil ik de lezer van het Vogeljaar niet onthouden. Zo meldt de heer Kentie uit Krimpen aan den IJssel dat in het voorjaar Merels Veenmos uit zijn vijver halen en dat tijdens het verzamelen van dit nestmateriaal toevallige salamanders worden gepakt en gegeten. Hij merkt terecht op dal deze Merels op dat moment het voedsel leren verzamelen en dan later terugkomen om op salamanders te foerageren.