Er is tot op heden weinig belangstelling bij natuurbeschermers en ornithologen voor kleurafwijkingen bij vogels (en andere dieren). Dit gebrek aan interesse zal mede de oorzaak zijn voor het gebrek aan kennis omtrent dit fenomeen. Veel te vaak nog wordt een willekeurige kleurafwijking als albino of gedeeltelijk albino betiteld zoals recentelijk weer bleek in het artikel Albinistische Zwarte kraaien, Kauwen en Eksters (Het Vogeljaar 46 (1998) 3). Het merendeel van alle voorkomende kleurafwijkingen betreft juist geen albino’s en gedeeltelijk albino is zelfs onmogelijk. In 1995 heeft Otten (Genetisch bepaalde kleurafwijkingen bij vogels, Het Vogeljaar 43: 2) een aanzet gegeven om meer duidelijkheid te scheppen in deze materie. Helaas was mijns inziens de informatie in dit artikel niet geheel juist en onvolledig .