Kuifaalscholvers Stictocarbo aristotelis* zijn vogels van rotskusten, die in Nederland en België weinig geschikte habitats vinden. De soort komt hier dan ook in slechts geringe aantallen voor, al is er wel een toenemende tendens in dit voorkomen te zien (Colin & De Schuyter 1986, Camphuysen 1998a). Kuifaalscholvers die ons land voor kortere of langere tijd aandoen, verblijven meestal bij surrogaat rotskusten, te weten havens, dijken en dammen. Sommige individuen verblijven gedurende weken of zelfs maanden op dergelijke plekken en moeten daar dan dus ook voldoende te eten vinden om zich in leven te houden. Over het dieet van dergelijke Kuifaalscholvers is echter weinig bekend. Aalscholvers in het algemeen spenderen in de regel slechts weinig tijd aan foerageren en veel prooien worden onder water ingeslikt, onzichtbaar voor zelfs de meest oplettende vogelaar. Soms kunnen incidentele waarnemingen van vogels die met een (grotere) vis opduiken worden gedaan, maar dan zal niet steeds ook de soort vis kunnen worden gedetermineerd (cf Colin & De Schuyter 1986). Een dagbudget is via dergelijke directe waarnemingen dan ook niet vast te stellen.