Door het Vogeltrekstation Arnhem en de Vereniging van medewerkers van het Vogeltrekstation Arnhem werd de vertaling van ’Merkblätter zur Alters- und Geschlechtsbestimmung der Singvögel’ van de Zwitsers Lukas Jenni en Raffael Winkler (1984-1990) ten behoeve van de Zwitserse ringers uitgegeven, ofschoon deze auteurs daarna het prachtige werk ‘Moult and Ageing of European Passerines’ het licht deden zien bij Academie Press in Londen in 1994 en er ook nog de gids ‘Handkenmerken’ van B.J. Speek is met vele sleutels voor het vaststellen van soort, geslacht en leeftijd. Het boekje dat in eerste instantie werd geschreven ten behoeve van de Zwitserse ringers, is bedoeld voor medewerkers van de Nederlandse Ringcentrale, omdat het hier gaat om vogels die men in de hand kan bekijken.