U gelieve voor deze rubriek, liefst tweemaandelijks, uw gegevens op te zenden naar onderstaand adres. Onvolledige gegevens worden niet opgenomen. Bij alle waarnemingen naast locatie van waarneming ook de gemeente vermelden. Informatie over zeldzame en bijzondere waarnemingen (bijvoorbeeld uitzonderlijke data of aantallen), gaarne met uitgebreide omschrijving en zo mogelijk met foto’s. Geen dia’s inzenden, afdrukken van dia’s zijn welkom (formaat 10x15, glanzend). De lijst van de zeldzame vogelsoorten waarvan een uitgebreide beschrijving (plus namen van eventuele medewaarnemers) nodig is voor erkenning, is te vinden in het boek ’Zeldzame vogels van Nederland’ (Avifauna van Nederland, deel 1) van Arnoud B. van den Berg & Cecilia A.W. Bosman op bladzijden 378-397.