BirdLife International zal dit jaar een overzicht publiceren van vogelsoorten die ernstig het risico lopen uit te sterven. Dat zijn er ruim 1200, ongeveer een van iedere acht vogelsoorten die onze planeet herbergt. Om maximale bekendheid aan dit Globally Threatened Species Programme te kunnen geven, viel op het hoofdkwartier van Bird-Life in Cambridge het besluit een boek uit te geven waarin alle bedreigde soorten worden afgedeeld en behandeld, per soort een bladzijde. Buiten een kleurenfoto, een verspreidingskaartje, status en een opsomming van wat er misging of dreigt mis te gaan met de bewuste soort, valt ook te lezen wat moet worden gedaan om het gevaar af te wenden. BirdLife International kwam op de goede gedachte organisaties, bedrijven en privé-personen in de gelegenheid te stellen deze publicatie en daarmee de bedreigde soort te sponsoren, waarbij dan de naam van de sponsor bij de soort van zijn keuze in het boek zal worden vermeld. De kosten bedragen £ 95.- (circa ƒ 350,-) per soort. Maximaal drie sponsors kunnen een soort steunen. Voor de complete lijst van soorten die voor sponsoring in aanmerking komen, kan men terecht bij BirdLife International in Cambridge. De kans is overigens niet gering dat de meeste in Europa voorkomende bedreigde soorten al zijn uitgegeven. In deze tijd van globalisering moeten vogelbeschermers ook mondiaal kunnen denken. Het zijn juist vaak vogelsoorten van de uithoeken van deze wereld die onze steun nodig blijken te hebben.