Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Vogelwerkgroep Stad en Ambt Doesborgh (opgericht in 1973) verscheen, in de inleiding omschreven als een populaire avifauna, een avifauna over het werkgebied (bijna 8600 ha groot) van de vogelwerkgroep die het grondgebied beslaat van de huidige gemeenten Angerlo, Doesburg en Hummelo en Keppel (Oude Richterambt Doesborgh 1340). In 1979 en in 1993 werden reeds eerder gedeelten van het gebied besproken in respectievelijk ‘Vogels van de Grote Rivieren’ en ‘Vogels in het hart van Gelderland’, daar vielen de bossen en de landgoederen van de gemeente Hummelo en Keppel buiten. Professor dr. M.F. Mörzer Bruyns, die het voorwoord voor deze avifauna schreef, werd de eerste cursusleider van de vogelwerkgroep en naar later bleek de peetvader van de ‘Vogelwerkgroep Stad en Ambt Doesborgh’. Hij wist de passie voor vogels zó op de leden over te brengen dat de belangstelling voor de natuur speciaal werd gericht op de vogels, waardoor de naam ‘Werkgroep Natuurstudie’ later werd omgedoopt in ‘vogelwerkgroep’.