Op donderdag 20 april werd op het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) een expertmeeting gehouden waar onderzoekers uit binnen- en buitenland hebben gesproken over de huidige grote sterfte onder Eidereenden en waar alle beschikbare gegevens zullen worden bijeengebracht. Sinds november spoelen er in het gehele Waddengebied massaal Eidereenden aan. In februari leken de aantallen tijdelijk iets terug te lopen, maar vanaf maart is het weer helemaal mis. Tellers van de Nederlandse Zeevogelgroep, die jaar in jaar uil systematische tellingen uitvoeren van dood aanspoelende vogels, registreerden al bijna 6000 exemplaren. Geschat wordt dat er ten minste 15.000 Eiders en wellicht nog aanmerkelijk meer, zijn omgekomen. En het einde van de sterfte is nog niet in zicht.