Aardolie en aardolieproducten, zoals stookolie, vergiftigen de zeeën en niet alleen in geval van een olievlek. Het schoonmaken is bepaald geen sinecure. Om aardolie en andere gevaarlijke stoffen te verzamelen die uit gezonken schepen zijn weggestroomd, zal een Nederlands bedrijf een radiogestuurde onderzeerobot eropuit sturen; het betreft een nieuwe techniek, die op ware grootte wordt uitgetest. Twee Griekse technologie-instituten zullen op hun beurt de betrouwbaarheid testen van nieuwe schoonmaakmethoden voor in zee geloosde aardolieproducten. Het budget van de Europese Unie (EU) zal bijdragen aan de financiering van deze drie en 149 andere projecten in het kader van het programma LIFE. Deze, eind augustus door de Europese Commissie bekendgemaakte, 152 projecten zijn de laatste in het kader van LIFE, het enige programma van de EU dat milieuprojecten in alle mogelijk Europese regio’s ondersteunt, ongeacht het welvaartsniveau. Voor de jaren 1996-1999 beschikt LIFE in totaal over 450 miljoen euro* en omvat het drie grote soorten van projecten: LIFE-natuur, ten behoeve van de bescherming van planten en dieren in hun natuurlijke habitats, LIFE-Derde landen, dat is gericht op landen buiten de EU, en ten slotte LIFE-milieu. En tot deze laatste, op de verbetering van het milieu gerichte categorie – variërend van fabrieken, zeeën en de ondergrondse wereld tot gemeenten – behoren de 152 nieuwe projecten waarvoor in totaal 65 miljoen euro is uitgetrokken.