De ecologische potenties van golfbanen staan sterk in de belangstelling, mede door de forse groei van deze vorm van recreatie. De meningen over deze potenties zijn nogal verdeeld, bijvoorbeeld ten aanzien van de milieukwaliteit en de beheersintensiteit op golfbanen en de verstoring door golfers. Om de invloed van dergelijke factoren vast te kunnen stellen kunnen de broedvogels van een golfbaan als een bruikbare indicatie worden beschouwd. Onderstaand artikel dient als bijdrage in de ecologische discussie rond golfbanen en levert feiten met betrekking tot de opzienbarende broedvogelsamenstelling van een recent door De Efteling (gemeente Loon op Zand) gerealiseerde golfbaan aan de zuidzijde van het attractiepark.