Op onze breedte duurt het ornithologisch winterhalfjaar ruwweg zeven maanden, van half oktober tot en met halt april. Hetgeen betekent dat vogelaars het hier zeven maanden zonder soorten als Gele Kwikstaart, Boerenzwaluw, Fitis en nog een rijtje moeten stellen. Denken wij aan Gierzwaluw, Zomertortel, Spotvogel en nog een stel dan loopt het zomervogelloze tijdperk op tot acht a negen maanden. Hoewel in dit land tijdens het winterhalfjaar met vogels veel boeiends is te beleven, valt velen bijna driekwart jaar lang en kiezen ze ervoor tussentijds zomervogels op te zoeken ergens tussen de Kreeftskeerkring en de evenaar en daar tegelijkertijd te genieten van de lokale avifauna. Het rivierstaatje Gambia is dan een aantrekkelijke optie.