Informatie en nadere instructies inzake deze rubriek treft u aan in nummer 1 van deze jaargang op bladzijde 45. Roodkeelduiker. 25-3-00 75 ex. Brouwershavense Gat Z.-H. (G. Ouweneel).