Één van de populairste bezigheden in de hedendaagse ornithologie lijkt het bijhouden van lijsten te zijn. Het aantal waargenomen vogelsoorten voor een regionale biotoop, een land, de hele wereld of over een bepaalde periode of door een bepaalde groep mensen. Daarnaast hebben zich in de laatste decennia nogal wat nieuwe ontwikkelingen voorgedaan (DNA-studies, biologisch versus fylogenetisch soortconcept, etc., zie Hazevoet 1994) en er zijn tal van nieuwe soorten ontdekt. Om bovengenoemde redenen en om het aantal ‘te tellen’ soorten bij te houden, heeft de vraag naar een zekere standaardlijst zijn intrede gedaan. Door de jaren heen zijn uiteraard al verscheidene (regionale) lijsten in dat genre uitgegeven, uiteindelijk resulterend in het vijftiendelige werk van James Lee Peters: Check-List ofßirds of the World (1931 – 1987), waarin alle tot dan toe beschreven soorten en ondersoorten op wetenschappelijke wijze staan opgesomd. Hoewel het oudste deel (1931: Struthioniformes t/m Falconiformes) in 1979 in bijgewerkte vorm is uitgegeven en in 1992 een overzicht van nieuwe soorten uit de periode 1981-1990 is gepubliceerd (Vuilleumier et al), is er geen beknopt overzicht voorhanden van alle soorten die na het verschijnen van Peters’ delen zijn ontdekt. Dit artikel poogt daartoe een aanzet te geven door een opsomming te presenteren van alle 142 soorten die na 31 december 1979 nieuw zijn beschreven.