Op 4 april 2000 is een nieuwe Franse jachtwet goedgekeurd door de Nationale Vergadering na een 22 uren durend debat. De wet werd goedgekeurd met 275 stemmen voor en 252 stemmen tegen. De socialisten, andere leden van de coalitie en zelfs de Groenen stemden voor de wet, die was voorgesteld door de minister van Milieu, Dominique Voynet. De nieuwe wet moet nog door de senaat worden goedgekeurd. De wet steil niet alleen grootgrondbezitters maar ook kleine landeigenaren in staat om de jacht op hun terrein te verbieden, weliswaar met complexe bureaucratische procedures. De jacht wordt voor de eerste maal één dag per week verboden (woensdag). De jacht gedurende de nacht blijft in twintig departementen gehandhaafd. De jacht op trekvogels is uitgebreid tol van twee uren vóór zonsopgang tot twee uren na zonsondergang. Jachtorganisaties ontvangen grote sommen geld voor het voorkomen van schade door wilde dieren.