Per 20 oktober 2000 is het redactie-adres van het Vogeljaar gewijzigd in Postbus 275 3740 AG Baarn Alle stukken voor de redactie gelieven men voortaan naar bovenvermeld postnummer te zenden. Hiermede voorkomt men mogelijke vertraging van behandeling.