Van 13 tot 17 september 2000 kwamen ongeveer zestig zeearendenonderzoekers uit achttien landen bijeen in het Zweedse Björkö om de toestand van de Zeearend in Europa te bespreken. Tijdens het congres werd ook de nodige aandacht besteed aan de herintroductieprojecten en de vraag of het uitzetten van arenden verdere stimulering verdient. Deze discussie was natuurlijk interessant voor het Wereld Natuur Fonds (WNF), dat immers beschikt over een herintroductievergunning. Het WNF wilde graag met de arendendeskundigen overleggen over de verder te nemen slappen. Maar alvorens hier dieper op in te gaan, allereerst even een blik terug in de tijd.