In verband met het dertigjarig bestaan van het Project Zeearend van de Zweedse natuurbeschermingsorganisatie Swedish Society for Nature Conservation (SNF) werd van 13 tot 17 september 2000 het internationaal symposium Sea Eagle 2000 georganiseerd in Björkö. De doelstelling was om zeearendenexperts uit verscheidene landen bijeen te brengen voor het uitwisselen van de nieuwste informatie en inzichten betreffende de biologie en het beheer van de Zeearend. Bijna zestig zeearendendeskundigen uit achttien landen woonden het symposium bij. Er werden vijftig lezingen gehouden over een breed scala van onderwerpen. Er was veel aandacht voor de diverse landenoverzichten betreffende populatiestatus en -trend, genetisch onderzoek in verband met verwantschap tussen verschillende deelpopulaties, voedselbiologie en risico’s voor vergiftiging, beschermingsmaatregelen en uitzetexperimenten. Tijdens het congres werden acht resoluties aangenomen die alle betrekking hadden op bescherming en beheer van de populatie en hieronder worden vermeld;