In een eenzame oude Knotes, die met zijn natuurlijke holten wel geschikt was als roestplaats, maar niet als broedplaats voor Steenuilen omdat de holten alle steil omhoogliepen, heb ik een drietal jaren geleden op aanwijzing en met goedvinden van de landeigenaar/veehouder een nestkast geplaatst. Het bleek een gouden greep. Boven verwachting werd in deze niet ideale biotoop (intensief gebruikt grasland met nauwelijks een boom achter de IJsseldijk) toch elk jaar een nest jongen grootgebracht. Dit goede resultaat zal ook mede te danken zijn aan de uitsluitend mechanische knaagdierbestrijding die de aangrenzende buren toepassen.