Op initiatief van de Vogelwerkgroep Texel zal bij de Ottersaat in het natuurgebied Dijkmanshuizen een vogelobservatiehut worden gebouwd. Om erbij te kunnen komen zal over de bermsloot van de Otterstaat bij de voormalige boerderij ‘Dijkzicht’ een eenvoudige houten brug worden gemaakt en het onverharde pad naar de hut wordt afgerasterd om het vee weg te houden. Vanuit de hut, die in agrarisch gebied komt, heeft men fraai uitzicht op het water- en rietgebied van Dijkmanshuizen met het vogelleven dat zich daar ophoudt. Omdat hut en brug strijdig zijn met de agrarische bestemming van het terrein is een artikel 19- procedure nodig.