Informatie en nadere instructie inzake deze rubriek treft u aan in nummer 1 van deze jaargang op bladzijde 45. Kuifduiker. 11-4-00 2 ex. zomerkl. Philipsdam Z. (C. Tonino, A. de Valk).