Vele voorspellingen liepen tot het jaar 2001 en vele kwamen uit. Daarna een doodse stilte en geen teksten meer! Wat hangt er boven ons hoofd? De ozonlaag krijgt de schuld van de plotseling ontstane overstromingen, aardbevingen en wat al dies meer zij, maar is dat wel zo?