‘Van de Gierzwaluwen die op de nestplaats worden verstoord, keert 50% niet meer terug op het nest’, zo waarschuwde gastspreker Erich Kaiser de verzamelde gierzwaluwbeschermers uit Nederland en België tijdens zijn voordracht op 24 juni 2000 te Amersfoort. Helaas is verzuimd om dit niet onbelangrijke feit te vermelden in het verslag van die lezing (Remmen 2000a). Dat is zeer te betreuren, vooral ook omdat Remmen in die zelfde Apus (Remmen 2000b) een oproep doet aan de lezers om ook voor het nestkaartproject van Sovon gegevens te gaan vergaren over Gierzwaluwen, door nestkasten te openen.