Op een aantal (vaste) locaties in Friesland is vanaf het begin van de jaren tachtig gedurende de winterperiode (15 november-15 maart) door Vogelringstation Menork onderzoek verricht naar het voorkomen en kleedkenmerken van de Stormmeeuw Larus canus. Er bestaat specifieke interesse voor de Stormmeeuw, enerzijds omdat de soort een tamelijk gecompliceerd winterkleed draagt en anderzijds omdat de soort hier ‘s winters is vertegenwoordigd vanuit diverse populaties. Bijkomend voordeel is dat de soort zich vrij goed laat vangen althans in vorstperiodes waardoor er bruikbare informatie kan worden verzameld.