De weersomslag, vlak voor de Kerstdagen, zorgt ervoor dat alle voorjaarsgedachten even naar de achtergrond worden geschoven. Vanochtend bij het wegbrengen der lege flessen is er geen Zanglijster die mij tegemoet zingt. Kerst is net voorbij en in mijn ‘Postbus IN’ zitten 361 berichten. De meeste zal ik in deze vijfentwintigste aflevering verwerken. De zegeningen van het bezit van een e-mailadres zijn enorm. Gerard Ouweneel is sedert zijn pensionering niet meer weg te denken onder de vaste e-mailers aan het Eurobirdnet. Gerard en al die anderen die iets aardigs weggaven en nog gaan weggeven voor deze rubriek, hartelijk dank. Ik ga met veel plezier door, omdat velen van u zo positief reageren. Dat stimuleert mij verder te gaan met het verzamelen van zaken langs de digitale snelweg. snelweg. Er zit geen systeem in. Het komt letterlijk op mijn digitale weg. Het aanbod wordt gevormd door al die brieven – mailtjes – die vogelaars op het openbare net publiceren. Het eurobirdnet en het UK-net leveren dagelijks heel veel materiaal. Lokale netwerken, zoals het Amsterdamse Vogelnet en het Goois Vogelnet laten zich niet onbetuigd. Ook aparte groepen over klauwieren en over meeuwen zijn zeer de moeite van het vermelden waard. Zeker voor diegenen die zelf (nog) niet op het internet zijn aangesloten.