Ditmaal een wat uitvoeriger beschrijving, omdat het een uitgesproken zeldzaamheid betreft, namelijk een tweetal Cirlgorzen, waargenomen aan de Oeverlandenweg bij Meppel op 24 oktober 2000. Ik werd benaderd door een terreinopzichter van Staatsbosbeheer, de heer Wim Halfmouw, die het tweetal had waargenomen en niet wist, wat hij voor zich had.