Binnen een halfjaar na het kostelijke ‘Windveren’ kwam met ‘De Vogelwachter – kunstenaar op Rottum’ het tweede werk van Erik van Ommen van 2000 uit en het is wederom een juweeltje. Onze waddenschilder bij uitstek Erik van Ommen (1956) verbleef de afgelopen twee jaren verscheidene periodes op de onbewoonde eilanden Rottumeroog en Rottumerplaat. In vele etsen, tekeningen en aquarellen legde hij de emoties vast in ‘De Vogelwachter – kunstenaar op Rottum’ die hij daar tijdens het vroege najaar opdeed. De tienduizenden vogels vormen zijn belangrijkste inspiratiebron. Op dagboekachtige wijze schetst hij ondermeer zijn belevenissen op de hoogwatervluchtplaats op de oostpunt van het eiland. Hij verhaalt van een enerverende dag met binnenvallende zangvogeltjes in de voormalige moestuin van Toxopeus en hij geeft een prachtige sfeerimpressie van de Wadden. ‘De Vogelwachter – kunstenaar op Rottum’ bestaat uit vier hoofdstukken.