De onderzoeksresultaten van het project te Roodkerk hebben in Friesland (waar het rapen van kievitseieren algemeen wordt geaccepteerd, red.) nogal voor opschudding en commotie gezorgd. Bil & Schuurs hebben in de rubriek ‘te gast’ in de Leeuwarder Courant van 9 maart 1999 de feiten derhalve op een rij gezet. Daar dit artikel onder andere handelt over de eerste reacties op het, eerst in het Vogeljaar gepubliceerde, rapport ziet de redactie voldoende aanleiding om dit artikel eveneens (hierna) op te nemen.