Steeds meer vogels raken in de verdrukking in het agrarische landschap. Recente voorbeelden daarvan zijn de Grutto en de Veldleeuwerik, De Boerenzwaluw, die het toch al niet gemakkelijk had, dreigt daar nu bij te komen.