Het aantal broedparen bleef ook in 2000 een stijgende lijn vertonen. Een gegeven dat tot vreugde stemt. De broedresultaten waren echter ten dele slecht. Met name de struweelkolonies ondervonden forse schade van de zeer zware storm van 28 mei. In het Nieuwkoopsche-Plassengebied voltrok zich na dit abiotische drama ook nog een biotisch drama: relatief veel bijna vliegvlugge jongen werden gepredeerd door de Vos. Door dit alles kijk ik met gemengde gevoelens terug op het afgelopen broedseizoen. Tabel 1 geeft het gebruikelijke overzicht. Enkele gegevens van de jaren 1997 t/m 1999 zijn ten opzichte van het vorige artikel, zie het Vogeljaar 48(3), gewijzigd naar aanleiding van een vergelijking van de eigen archiefgegevens met de Bovengegevens. Het is goed om zoveel mogelijk éénduidigheid te hebben in de aantalsgegevens. Dit kan makkelijk daar ze veelal van dezelfde bronnen afkomstig zijn.