Het jaar 2000 leverde broedgevallen op van 11 soorten roofvogels: Wespendief, Zwarte Wouw, Bruine Kiekendief, Blauwe Kiekendief, Grauwe Kiekendief, Havik, Buizerd, Sperwer, Torenvalk, Boomvalk en Slechtvalk. Van deze 11 soorten werden in totaal 4352 nestkaarten bijgehouden. Elke kaart staat voor het verloop van één nest. Het jaar 2000 was warm en nat. Het voedselaanbod was redelijk tot goed. Door de storm van 28/29 mei werden 124 roofvogelnesten, inclusief eieren en/of jongen, volledig vernield. Een groot aantal nesten werd deels vernield.