Thailand ligt in Zuidoost-Azië, ingeklemd tussen Cambodja, Laos en Birma. Het land is door zijn grote afwisseling aan biotopen een eldorado voor natuurliefhebbers. Jungle, bergen, moerassen en een variatie aan brak en zoutwatersystemen staan garant voor een fascinerende vogelrijkdom. Bovendien ligt Thailand op de route van zowel noord-zuid als oost-west trekkende migranten. De palearctische en tropische fauna-elementen komen er samen en vormen een harmonieus geheel. De Indische Gaper {Anastomus oscitans), bijvoorbeeld, is zo’n oost-westtrekker en regelmatige gast vanuit India.