In ons land wordt druk gewerkt en gebouwd aan onder andere infrastructuur, havenaanleg en nieuwe woningen. Ook bossen en plantsoenen hebben onderhoud nodig. Broedende vogels komen hierdoor nogal eens in de knel. Elk voorjaar worden de regioconsulenten van Vogelbescherming Nederland geconfronteerd met meldingen van verstoringen van broedende vogels. Verstoringen van vaak heel verschillende aard en omvang, die vaak ook te voorzien en te voorkomen waren geweest. Enkele veel voorkomende verstoringgevallen zijn: Het bouwrijp maken van braakliggende terreinen; Het kappen van bomen en het snoeien van bosschages in het broedseizoen; Het renoveren van gebouwen waarin Gierzwaluwen broeden; Het verwijderen van huiszwaluwnesten tijdens de jaarlijkse schilderbeurt; Het afgraven van zanddepots waarin Oeverzwaluwen broeden; Motorcrossen in voor vogels belangrijke gebieden.