Advies over de kansen voor de biologische landbouw in Nederland in de periode tot 2015. De Raad voor het Landelijk Gebied heeft op verzoek van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij een uitvoerig rapport uitgebracht over de kansen voor de biologische landbouw in Nederland. Er worden veel aanbevelingen aan de overheid gedaan. Onder andere om samen met de BEU te streven naar een mondiale standaard en verbreding van het kennisveld. Omschakelingsregelingen zouden moeten worden verlengd en de kennisoverdracht moet worden verbeterd. Deze greep uit beleidsadviezen maakt duidelijk dat het rapport bredere aandacht behoeft dan alleen haar adviesstatus.