In het augustusnummer 1999 van het Vogeljaar jaargang 47 geven Tom den Boer en Hesper Schutte van Vogelbescherming Nederland een verslag over de activiteiten gedurende de loop van het Soortbeschermingsplan Lepelaar (april 1994 tot april 1999). Onder coördinatie van Vogelbescherming Nederland, zo schrijven zij, werkten gedurende de afgelopen vijf jaar vele professionals en vrijwilligers nauw samen aan het toekomstperspectief van deze Rode-Lijstsoort. De inhoud van het verslag geeft mij op een aantal plaatsen aanleiding tot enig commentaar en enkele vragen. Omwille van de duidelijkheid zijn de uitspraken die in het desbetreffende artikel zijn gedaan en typeringen die daar zijn gebruikt, in cursief gezet.