Informatie en nadere instructies inzake deze rubriek treft u aan in nummer 1 van deze jaargang op bladzijde 45. Aanvullende informatie: met ingang van deze aflevering volgen wij de volgorde, zoals aangegeven in de delen 1 en 2 van de Nederlandse Avifauna (2001). Deze volgorde is tot stand gekomen door de Commissie Systematiek Nederlandse Avifauna. Daardoor is het het bij een aantal soorten van belang aan te geven om welke soort het gaat, bijvoorbeeld bij de Rietgans. Betreft het Taiga- of Toendra Rietgans, de Kleine of de Grote Canadaganzen, De Geelpootmeeuw, of de Pontische Meeuw, De Baltische Kleine Mantelmeeuw of de Kleine Mantelmeeuw en bij de Kwikstaarten de Noordse Kwikstaart, De Engelse Kwikstaart enz. Ook bij de naamgeving volgen wij de avifauna van 2001. Het Vogeljaar wil natuurlijk de huidige trend volgen. Zeker daar waar er overeenstemming is tussen de NOU, Dutch Birding en Sovon. Gaarne uw aandacht hiervoor.