Roel Terpstra in de Prins Hendrikpolder zag wekenlang een Winterkoning (Troglodytes tr. troglodytes) zijn schuur in- en uitvliegen en vroeg zich af waar het nest zat. Terpstra, een echte vogelliefhebber, kon echter niets vinden. Tot hij enige tijd geleden zijn trekker naar buiten reed om te maaien. Op de plaats waar deze had gestaan lag vogelmest. Nader onderzoek wees uit dat het vogeltje het nest op het remmechanisme van de trekker had gebouwd en daar haar jongen had uitgebroed. Zo te zien waren deze net uitgevlogen. De ontdekking was een verrassing, temeer omdat Terpstra wekelijks met de trekker zes kilometer naar zijn schapen op de Hogeberg reed. Elke keer dat hij remde moet het nestje met inhoud via het remmechanisme op en neer zijn gegaan. Bron: Texelse Courant, 15 juni 2001.