In februari 2000 kreeg de Alde Feanen in de provincie Friesland de status van Nationaal Park ‘in oprichting’. In hetzelfde jaar bestond de provinciale natuurbeschermingsvereniging It Fryske Gea zeventig jaar en het kerngebied van de Alde Feanen, het Prinsehôf, was al ruim 65 jaar bij deze vereniging in beheer. Naar aanleiding hiervan ontstond het plan om een nieuw standaardwerk uit te gaan geven dat is bedoeld als opvolger van het boek ‘Het Princehof’ uit 1948, van Evert Zandstra et al.