In de Eempolders worden al vanaf 1973 periodiek alle aanwezige vogels geteld door leden van de Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken. Een samenvatting van de sindsdien waargenomen aantallen Goudplevieren is opgenomen in het onlangs verschenen boek over deze soort (Jukema et al 2001), maar het rijke materiaal rechtvaardigt een uitgebreidere behandeling in een apart artikel. Het telgebied ligt binnen de Eempolders in uitgebreide zin en omvat de Noordpolder te Veld, de Zuidpolder te Veld en de Maatpolder. Het wordt in het westen begrensd door de Wakkerendijk en de Meentweg, in het noorden door de Gooyergracht en het Eemmeer, in het oosten door het riviertje de Eem en in hef zuiden door de autosnelweg A1 bij Baarn. Het open en vrijwel boomloze gebied bestaat bijna geheel uit grasland op veen (veenweide) en beslaat ongeveer 1800 ha.