In Standdaarbuiten vond op 23 juni 2001 de jaarlijkse coördinatorendag van de Stichting Gierzwaluwenwerkgroep – Nederland plaats. Het was de vijfde, tevens het eerste lustrum, in de regio West-Brabant, waar indertijd de stichting ook is opgericht. Een mooie gelegenheid om wat meer aandacht te besteden aan het betrekkelijk onbekende werk dat al jaren door een zich nog steeds uitbreidende, maar nog te kleine groep vrijwilligers aan de basis, wordt verricht. Vogelbescherming en -studie binnen de bebouwing is impopulair, waarbij onder andere de vrees om voor gluurder te worden aangezien zeker mee zal spelen.