Het landgoed Offem wordt sinds 1973 bewoond door een kolonie Blauwe Reigers. Voor zover bekend is dit in de jaren voordien nooit het geval geweest. Elk jaar wordt het aantal bewoonde nesten geteld. In eerste instantie gebeurde dit in het kader van een BMP-broedvogelinventarisatie; na 1995 is alleen de kolonie Blauwe Reigers bijgehouden. Tijdens alle inventarisaties werd op verschillende tijdstippen in het voorjaar elk bewoond nest op een kaart ingetekend. Tot en met 1984 werd het landgoed door Kees Verweij en Dick Hoek op broedvogels geïnventariseerd, daarna door ondergetekende. In dit artikel zal nader worden ingegaan op de ontwikkeling van de reigerkolonie op Offem. Daarnaast zal deze ontwikkeling worden vergeleken met de andere kolonies in de Bollenstreek, met name die op het landgoed ‘Huys te Warmont’.