Het grote nieuws van begin juli was de komst van 18 Vale Gieren (Gyps f. fulvus). naar Noordwijk. Normaal zie je daar aanhangers van Oranje, maar nu kwamen de liefhebbers van unieke gebeurtenissen in de vogelwereld bijeen. Ooit waren er eens zes Vale Gieren gemeld in Zeeuws-Vlaanderen (1999) en bij Arnhem (1944), aldus meldt de Avifauna van Nederland deel I (2001 uitg. GMB, Haarlem en KNNV, Utrecht). De ontdekker, Jan van der Laan, voorzitter van de Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna (CDNA), zat in de trein van Leiden naar Haarlem. Hij schrijft: Ten noorden van Voorhout ga ik altijd kijken in de bossen van de Lageveense Polder. Nooit wat gezien. Ineens zie ik circa tien bruine bakbeesten vliegen, de vleugels in V-vorm gehouden. Ze schroeven in een wijde cirkel op vijftig meter hoogte ongeveer 100 meter van het spoor, De trein rijdt over de 100 km/uur. Door de kleur, grootte en vleugelhouding determineer ik ze in een flits als Vale Gieren. In een fractie bedenk ik me dat ik ze moet tellen. Ik kom op acht of negen (misschien meer?), maar de trein is al te ver weg en er komen bomen voor’. Niemand in de coupé reageert, onverschilligheid is hier een levenshouding...’.