Deze nieuwe Duitstalige uitgave staat geheel in het teken van de bescherming van stootvogels en uilen. Ook in het Duitse taalgebied dringt, met de ontwikkeling van de bewustwording van de ecologische samenhang, het besef door dat deze vogels bescherming dringend nodig hebben. Als gevolg hiervan neemt ook het gebruik van de term ‘Greifvögel’, ter vervanging van de oude schijnmoralistische term “Raubvögel” geleidelijk steeds meer toe. Veel van de soorten die in dit boek worden behandeld, staan in Europa op Rode Lijsten en worden acuut bedreigd. Het boek bevat de volgende thema’s: herkenning (overeenkomsten en verschillen), levenswijze en voeding, broed- en nestgedrag, belevenissen in het veld (waarnemen en sporen zoeken), beschermingsmaatregelen en hulp bij het broeden. Behalve de tekst wordt ook een CD-ROM meegeleverd waarop de roep en zang te horen is van veertig Europese vogelsoorten.