Informatie en nadere instructies inzake deze rubriek treft u aan in nummer 1 van deze jaargang op bladzijde 45. Tevens in nummer 3 op bladzijde 139. In deze rubriek wordt de volgorde van de onlangs verschenen ‘Avifauna van Nederland’ (GMB Uitgeverij, Haarlem/Stichting Uitgeverij van de KNNV, Utrecht, 2001) gehanteerd. Waarnemingen van soorten die voorzien zijn van een +, dienen vooraf beoordeeld te zijn door de Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna (CDNA). Pas na instemming van de commissie worden waarnemingen in deze rubriek opgenomen. Formulieren hiertoe aan te vragen bij: CDNA, Postbus 45, 2080 AA Santpoort-Zuid. Knobbelzwaan 16-6-00 1 ex. Haaksbergerveen (G.J. van Nie); 20-4-01 165 ex. waarvan 34 juv., Skrok bij Wommels Fr. (E. Brandenburg).