Ter gelegenheid van het verschijnen van het tweede deel van de Avifauna van Nederland (Bijlsma et al 2001), toevallig samenvallend met de viering van het 100-jarig bestaan van de Nederlandse Ornithologische Unie (NOU) in de Koningszaal van Artis te Amsterdam, werd een overzicht gepresenteerd van de Avifauna’s van Nederland die in de afgelopen 140 jaren zijn verschenen. Dit overzicht was vooral bedoeld om eens na te gaan hoe het voorkomen van de verschillende soorten door de jaren heen voor het voetlicht is gebracht, tegen een achtergrond van een zich enorm ontwikkelende veldornithologie, het afzweren van het jachtgeweer, sterk verbeterde optische hulpmiddelen, het ontstaan van een waar leger van deskundige amateur-ornithologen culminerend in de oprichting van Sovon, en tenslotte een tegenwoordig veel systematischer aanpak bij tellingen en inventarisaties. Met dit overzicht wordt niet geprobeerd om een volledig overzicht van de veranderende status van enkele vogels te geven, maar eerder een indruk van wat een lezer aantreft die heen en terug door de stapel boeken zou bladeren, niet gehinderd door specifieke kennis van de historische trends en patronen.